web.php5.sk

Elasticsearch - základné pojmy

21. apríl 2020 / Čamo

Malé priblíženie základných pojmov vo svete Elasticsearch.

Node

Je to jedna spustená inštancia Elasticsearchu. Na jednom počítači je môžte mať spustených viac inštancií Elasticsearch.

Cluster

Je to kolekcia jedného alebo viacerých nodov. Cluster spája indexy a vyhľadáva naprieč všetkými nodmi ktroé obsahuje.

Index

Je to kolekcia dokumentov a ich properties. Indexy využívajú koncept shardov ku zlepšeniu výkonnosti.

Document

Je objekt v JSONnovskom zmysle s jeho vlastnosťami - properties.

Shard

Indexy sú delené do shardov. To znamená, že každý shard obsahuje iba časť dokumentov z celého indexu. Shrady sa ešte delia na primárne shardy a repliky. To znamená je primárne shardy obsahujú kompletný index a shardy repliky tak isto kompletný index. 

Repliky

Repliky indexov a shardov. Repliky zvyšujú dostupnosť dát v prípade pádu ale zlepšujú aj výkon pri vyhľadávaní tým že umožňujú paralelné vyhľadávnie. 

Ak chcete pridávať komentáre musíte sa prihlásiť