web.php5.sk

Inštalácia PHP na Ubuntu 18

1. jún 2020 / Čamo

Voľný preklad inštalácie PHP 7.2 na Ubuntu 18 z článku viď odkaz.

Samotné PHP nainštalujeme príkazom

sudo apt install php libapache2-mod-php

Následne je potrebné reštartovať Apache

sudo systemctl restart apache2

Teraz môžme pristúpiť k inštalácii rozšírení napr.

sudo apt install -y php7.2 libapache2-mod-php7.2 php7.2-cli php7.2-common php7.2-mbstring php7.2-gd php7.2-intl php7.2-xml php7.2-mysql php7.2-zip
Ak chcete pridávať komentáre musíte sa prihlásiť