web.php5.sk

Klávesové skratky v PhpStorme

14. júl 2015 / Čamo

V nasledujúcom texte nájdete niekoľko užitočných klávesových skratiek pre PhpStorm s ich popisom. Možno ich bude už poznať, možno nie. Ak poznáte nejaké ďalšie napíšte do komentárov pod článkom.

Alt + L click

Multicursor. Ak neviete čo je multicursor tak si proste stlačte Alt a klikajte ľavým myšítkom rôzne v súbore. Klávesa Alt Gr reaguje iba na ťahanie. Ja toto používam hlavne pri mazaní odsadenia blokov. 

Ctrl + Shift + F7 

Zvýrazní výskyt premennej na ktorej je kurzor v súbore. To sa dá dosiahnuť aj obyčajným zvýraznením myšou, len to je trochu menej výrazné. Dá sa tak napríklad ľahko overiť či máte správne napísaný názov. 

Alt + Up/Down

Alt + šípka hore/dole umožňuje preskakovať medzi metódami v súbore. 

Ctrl + Up/Down

Presunie aktuálny riadok, alebo vyznačený blok o riadok hore resp. dole. Predchádzajúci riadok vloží za vyznačený blok (ctrl + up) resp. nasledujúci riadok vloží pred blok (crtl + down).

Ctrl + /

Aktuálny riadok, alebo vyznačený blok zakomentuje // komentárom

Ctrl + Shift + /

Aktuálny riadok, alebo vyznačený blok zakomentuje /* komentárom */

Ctrl + C

Bez označenia vyberie do schránky aktuálny riadok.

Ctrl + D

Zduplikuje vyznačený blok textu, alebo aktuálny riadok.

Ctrl + W

Inteligentný select. Ak sa vám neche myšou triafať do nejakých úvodzoviek, alebo blokov kódu toto sa vám môže hodiť. Stačí mať kurzor v danom bloku, ktorý chcete vybrať. Stláčaním sa postupne vyberie premenná/slovo -> výraz/reťazec -> riadok -> podmienka/blok kódu -> metóda. Je to proste geniálne. Mal by som to častejšie používať.

Ctrl + Shif + W

To isté čo predošlé, len v opačnom smere.

Ctrl + Shift + V 

Zobrazí históriu schránky. Pri stalčení sa zobrazí dialóg so všetkými textami, ktoré ste skopíravali do schránky(ctrl +c alebo copy). Takže už žiadne stratené texty, všetko sa uchováva v histórii schránky. Maximálny počet uložených položiek je defaultne nastavený na 5. Nastaviť sa dá cez settings->editor->general->limits.

Ctrl + E

Zobrazí dialóg s naposledy otvorenými súbormi. Budú tam všetky, ktoré ste otvorili. Takže ak si na niektorý neviete spomenúť nájdete ho tu.

Ctrl + Shift + Enter

Dokončovanie šablon pre bloky ako if, foreach, while, try. Napíšete try a po stlačení sa dopnia zátvorky + chatch so zátvorkami.

Ctrl + P

Zobrazí parametre metódy/funkcie na ktorej sa nachádza kurzor.

Ctrl + Shift + F

Find in path. Vyhľadávanie textu naprieč projektom, alebo adresárom. Otvorí dialóg s nastaveniami. K tomuto dialógu sa dostanete aj cez hlavné menu File->Find in path. Prebehne to proste všetky súbory v projekte a vyhľadá daný výraz. Určite sa to bude hodiť.

Ctrl + B

Ctrl + L click na metódu/premennú

Presunie vás na definíciu danej metódy alebo premennej. Ak narazíte v kóde na metódu, a chcete vedieť čo vlastne robí, môžete sa ľahko dostať k jej implementácii a preskúmať ju. Niekedy môže byť problém sa vrátiť naspäť ak je zanorenie hlboké. Na to slúži šípka v hlavnom menu <- ktorá vás vráti naspäť. Je to tá druhá dvojica šípok nie tá prvá. Skratka k šípke je ctrk + alt + left, ale to na Windowse prevracia okná naopak...

Ctrl + Shift + I

Zobrazí obrázok v kóde v novom okne. Takže ak máte <img src="./nieco.jpg"> tak si ho môžte takto zobraziť v Storme. Funguje to aj na css url('/www/images/bgI1.png').

No to by bolo asi všetko. Ak máte nejaké užitočné na sklade aj vy, napíšte ich do komentárov. 

Ctrl + Shift + Backspace

Presunie kurzor na miesto, ktoré ste naposledy editovali. 

Shift Shift

Dva krát stlačený shift vyvolá dialóg pre globálne vyhľadávanie.

Ctrl + Shift + A 

Dialóg "Find action", ktorý vyhľadáva v akciách a nastavniach editora

 

Ak chcete pridávať komentáre musíte sa prihlásiť