web.php5.sk

Elasticsearch - mapping III

Popis jednotlivých mapping nastavení. Prvý je analyzer. Voľný preklad dokumentácie.

18. apríl 2020

Elasticsearch - mapping II

Pokračovanie článku o mapovaná objektov v Elasticsearch. Voľný preklad dokumentácie k ES 6.8. Lets go!

17. apríl 2020

Elasticsearch - mapping I

Vitajte a čítajte. Pre moju osobnú potrebu som sa rozhodol spísať článok, ktorý by aspoň zhruba popisoval základné nastavenia Elasticsearch indexov. Poďme na to.

17. apríl 2020

SMTP connect() failed' error on localhost, or how to catch PHP warnings in try block.

Tento článok je o tom, ako zmeniť defaultné správanie PHP pri spracovaní chýb. V PHP existuje niekoľko úrovní chýb, ktoré sa spracovávajú roznym spôsobom. niektoré vyhodia výnimku, ktorá nedovolí programu pokračovať ďalej a iné vypíšu napríklad warovanie. Tu sa budem zaoberať prípadom, keď miesto warovania(warning), ktoré by sa vypísalo na obrazovku, chceme, aby sa pri varovaní vyhodila výnimka. 

13. november 2016

Nette a Phinx - migrácie databázy

Inštalácia databázových migrácii Phinx do Nette je celkom jednoduchá. Poďme na to.

12. október 2016

Git - príkazy

Takže Vážení, v tomto článku si preberieme zopár základných príkazov pre Git.

23. jún 2016

Ako zvýšiť maximálnu veľkosť uploadovaných súborov v PHP

Narazili ste na problém s prekročením maximálnej veľkosti uploadovaného súboru? Mne sa to práve dnes stalo pri importovaní sql súborou v Adminery. Tak som sa teda Googlika opýtal ako sa to dá vyriešiť. 

24. marec 2016

Ako vytvoriť Bower balíček

Tento článok je voľným prekladom dokumentácie. Registrovanie balíčka umožní úplne cudzím a neznámym ľuďom, aby si váš balíček stiahli spustením príkazu bower install <my-package-name>. Buďte na to preto pripravení.

10. február 2016

Ako si nakešovať menu v Nette

Ahoj kamaráti! Možno viete, možno nie, že generovanie odkazov v Nette frameworku je dosť náročná operácia. V nasledujúcom článku si preto ukážeme, ako nakešovať dynamické menu. Pripusťme, že menu pre stránku generuje komponenta. Šablóna pre túto komponentu vyzerá nasledovne.

7. február 2016

Problémy s cudzími kľúčmi v MySQL

Nebudem zdržiavať a prejdem rovno k veci. Tento článok nebude o vytváraní cudzích kľúčov všeobecne, ale zameria sa na problémy, s ktorými sa pri ich vytváraní v MySQL určite stretnete.

4. október 2015