web.php5.sk

Ako vytvoriť Bower balíček

Tento článok je voľným prekladom dokumentácie. Registrovanie balíčka umožní úplne cudzím a neznámym ľuďom, aby si váš balíček stiahli spustením príkazu bower install <my-package-name>. Buďte na to preto pripravení.

10. február 2016
  • «
  • 1
  • »